Privacy & Cookies

RECRUITMENT PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 23 mei 2018

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring beschrijft hoe Burst B.V. (hierna: “Burst”) persoonsgegevens verwerkt, op welke manier Burst deze verwerkt en voor welke doeleinden. Verwerking van de persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR, vanaf 25 mei 2018) stelt. Deze verklaring is van toepassing op onze interactie met jou als sollicitant.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Als je solliciteert op een van onze vacatures, vragen wij je diverse gegevens in te vullen via het sollicitatieformulier via ons recruitmentplatform Workable. Gegevens kunnen bestaan uit persoonsgegevens (naam, email adres, adres, telefoonnummer en adres), gegevens over jouw profiel (opleiding, vaardigheden en werkervaring), sollicitatiebrief, cv en code en URLs naar projecten waar je aan gewerkt hebt. Daarnaast kunnen er diverse vragen gesteld worden over jouw profiel, de rol, jouw interesses, etc. Deze kandidaatgegevens worden alleen gebruikt in de beoordeling van jou als kandidaat en worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan voor recruitment.

Hoe slaan we jouw gegevens op?

Kandidaatgegevens worden tot maximaal vier weken na het beëindigen van de sollicitatieprocedure bewaard, tenzij expliciet toestemming is verleend door de kandidaat om de gegevens te bewaren voor toekomstige vacatures. In dat geval worden deze gegevens tot maximaal één jaar na het beëindigen van de sollicitatieprocedure bewaard. We verwerken en bewaren jouw persoonsgegevens conform deze Recruitment Privacyverklaring voor de volledige termijn.

Het delen van informatie

Kandidaatgegevens worden gedeeld met onze leverancier Workable Software Limited (hereinafter: “Workable”). Workable zorgt namens ons voor het beheer en opslag van sollicitaties. Workable kan gegevens doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het privacybeleid van Workable kun je op hun website vinden (Engelstalig). In een volgende fase van de sollicitatieprocedure kunnen jouw persoonlijke gegevens worden gedeeld met onze partner Bapas. Bapas gebruikt deze persoonlijke gegevens om jouw beoordeling te personaliseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. Burst draagt, samen met verwerker Workable, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Jouw rechten

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten. Samenvattend omvatten die rechten:

 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht om de persoonsgegevens die we verwerken in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die we verwerken te wijzigen.
 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor vragen over onze Recruitment Privacyverklaring of vragen omtrent inzage, wijzigingen in, of het verwijderen van je persoonsgegevens, kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via privacy@burst-digital.com.

Klachten

We hopen dat we elke vraag over ons gebruik van jouw informatie kunnen oplossen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, voor Nederland is dit Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt je klacht indienen via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen Recruitment Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde deze Recruitment privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Burst B.V.
Weena-Zuid 110
3012 NC Rotterdam

Phone: +31 (0)10 82 001 40 
Email: privacy@burst-digital.com

BURST COOKIEBELEID

Burst maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

Burst vindt het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

WELKE COOKIES ZIJN AANWEZIG OP BURST-DIGITAL.COM?

1. Functionele cookies
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt. burst-digital.com gebruikt cookies voor:

 1. het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 2. het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste buffergrootte en de resolutiegegevens van je scherm
 3. het uitlezen van je browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven
 4. het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft

2. Statistieken cookies
Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, proberen wij continu te meten met behulp van de software van Google Analytics hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies.

Via Google Analytics worden op burst-digital.com geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals u de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij gebruiken cookies voor:

 1. het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 2. het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 3. Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt
 4. Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 5. Het optimaliseren van de website

Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Burst heeft daar geen invloed op.

GOOGLE ANALYTICS

Met Google Analytics hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten: hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers. Daarnaast hebben we gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Het gegevens delen met Google Analytics is uitgezet. 

3. Social media cookies
Dit zijn cookies om de inhoud van onze website te delen via social media. De artikelen en video’s die u op onze website bekijkt, kunt u door middel van buttons delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen.

Deze cookies maken het dus mogelijk dat:

 • Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct kunnen delen.
 • Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Burst heeft daar geen invloed op.

Overige / onvoorziene cookies
Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden.

Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen.

Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald.

Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu.

Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@burst-digital.com

Versie 0.1 – 05-02-2015

Privacy & Cookies - Burst